error 500

שגיאה HTTP 500: איך לתקן קוד שגיאה 500 בוורדפרס?

השגיאה מתייחסת לטווח רחב של בעיות הקשורות לשרת האחסון. שגיאה 500 מציגה התראה כללית אך לא מציגה לנו חיווי ספציפי לגבי מהות הבעיה ומקורה. שגיאת HTTP 500 מוצגת באתרי וורדפרס בדרכים שונות אך בעצם אומרת את אותו הדבר: יש בעיה מול השרת כרגע. להלן מספר דרכים נפוצות בהן אתם עשויים לראות את שגיאת HTTP 500:…