ברוכים הבאים לאתר קינג קוד kingcode.co.il. האתר מציע שירותי תיקון ואבטחת אתרים ומציג מידע בנושאים בתחום אבטחה ותיקון אתרים.

בשימוש האתר מותנים בהסכמך לתנאים המפורטים בתקנון זה ככתבם וכלשונם.

אחריות

אחריות בעלי האתר לשירותים המוצעים מוגבלת לתחום מדינת ישראל ובהתאם לנוהלי האחריות שהוצעו במסמך הסכם שירות. נוהלים אלה עשויים להשתנות מעת לעת על ידי האתר.

מידע מפורט קישורים ותמונות

  1. באתר קינג קוד תמצאו מידע, הפניות וקישורים למידע נוסף. הפניות למידע זה ותכניו ואינם באחריות האתר קינג קוד ואין למפעילי האתר כל שליטה על המידע ומידת נכונותו. מפעילי אתר קינג קוד לא ישאו באחריות, מכל מין וסוג, לתכנים ואין בהכללת הקישורים באתר קינג קוד משום אישור לנכונות או איכות החומר המופיע בהם.
  2. המידע המסופק עשוי להכיל בתום לב אי דיוקים, טעויות, שגיאות דפוס, אי התאמה כתוצאה מתקלות שיתרחשו בעת הכנתם או שינויים טכנולוגיים. לגולש לא תהיה כל טענה בגין טעויות אלו. הינך מתבקש להתייחס לכל מידע המסופק לך בזהירות ובהקפדה, זכור – מידע זה אינו תחליף מושלם לטיפול של איש מקצוע מתאים.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים באתר kingcode.co.il שמורות למפעילי אתר קינג קוד לרבות קודי מחשב, תוכנה, עיצוב גרפי, תמונות וכל חומר אחר הכוללים בו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ כל חומר מתוך האתר.

פרטיות

  1. הפרטים האישיים שתשלח בטפסים בביקורך באתר ישמרו במאגר המידע של האתר קינג קוד. מפעילי האתר לא יעבירו את פרטיך האישיים לצד שלישי זולת לחברת האשראי ויזה וישראכרט ו/או חברת הסליקה.
  2. מפעיל אתר קינג קוד רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני ולהפנות אליך בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר השירותים במוצעים באתר למעט אם נאסר הדבר על ידך מפורשות בהודעה בפקס, דואר אלקטרוני או בהודעה טלפונית.

דין ושיפוט

הדין הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל ענין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור נתניה בלבד.